ระบบการควบคุมคุณภาพBusiness introduction
รังสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดในโลก


ทีมผู้บริหารด้านงานคุณภาพของเรา มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างระบบการจัดการคุณภาพทั้งองค์กร เพื่อที่จะก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนไปยังทั่วโลก ในยุคที่การแข่งขันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการพัฒนานวัตกรรม (tap 1 time)
ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการบริการให้แก่ลูกค้า คุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการให้บริการแก่ลูกค้า
 

การบริหาร ระบบการจัดการคุณภาพ

- สร้างระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
- พัฒนากิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับนโยบายด้านคุณภาพ
- พัฒนาระบบ PDCA Cycle อย่างต่อเนื่อง
 

การพัฒนางานป้องกันคุณภาพ

- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนชั้นนำ (New model, New part)
- ควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน
- พัฒนานโยบายด้านงานคุณภาพ
 

การจัดการห้องทดสอบ Reliability

- Reliability test ชิ้นงาน
- การตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในบริษัท บริษัทคู่ค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
 

การเพิ่มคุณภาพ

- การจัดการดัชนีขั้นตอนการทำงานด้านคุณภาพ
- กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ