นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมเรา บริษัท เอเทคโซลูชั่น จำกัด บริษัทที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจากงานบริการของเรา

 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทำงานอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัย (tap 1 time)
เพราะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักขององค์กร
 
 
กลยุทธการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย ความรับผิดชอบของเราต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม

มาตรการสำคัญ บริหารจัดการด้วยระบบISO14001QMS
การพัฒนาด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Tab 1 time) อย่างต่อเนื่อง
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
(Tab 1 time) และสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านการเผยแพร่สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
 

บริษัท เอเทคโซลูชั่น จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการขอบริษัท
จึงมีนโยบายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตทั้งหมด และปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน


 

01 การจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO-14000

เราปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 4001 เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในทุกกิจกรรมการผลิตและบริการในสถานที่ทำงาน
 

02 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

รามีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ

และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นกระบวนการการผลิต ทั้งแผนกดีไซน์, จัดซื้อ,

รงงาน, ฝ่ายขาย, และฝ่ายจัดการของเสีย
 

03 ลดการปล่อยมลพิษ และอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการรีไซเคิล และการใช้พลังงานสะอาดตลอดกิจกรรมการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นของเสียและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 

04 การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และบังคับใช้มาตรการของบริษัทที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 

05 การจัดการด้านการเผยแพร่สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย

เรามีการฝึกอบรมพนักงานให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมรายไตรมาส และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ