บุคลากรแนวหน้า – A TECH SOLUTION
 

บุคลากรแนวหน้าพนักงานของเรา ต้องมี Ardency, Creativity, Truth ขณะนี้ (Now)ACT NOW TYPE

Human Resources

Personal Quality

 
 

กระตือรือร้น
กระตือรือร้นต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย ในฐานะพนักงานบริษัท ครอบครอบและกับสังคม

ความคิดสร้างสรรค์
กล้าที่จะคิดและทำ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ซื่อสัตย์
จิตใจดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ซื่อตรงต่อการทำงานเช่นเดียวกับครอบครัว
 
replica watches Replique Montre