เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

ตัวอย่าง Module เลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียว
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาหลากหลายรูปแบบ

ความเป็นมา

  • เพิ่มจำนวนการผลิต และ ประสิทธิภาพการกระจายแสงในเลนส์ที่มีความหนา หนา
  • การสร้าง HEAD LAMP LENS ที่มีรูปร่างที่หลากหลาย และมีความ Slim ตลอดจนมีองค์ประกอบของฟังก์ชั่นที่หลากหลาย

ผลงานของลูกค้า

  • สามารถพัฒนา เลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียวในผลิตภัณฑ์หลายประเภท
  • ลด Cycle Time ในการผลิตเลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียวได้เนื่องจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์ฯ และโมดูล
  • สามารถตรวจสอบฟังก์ชั่นโมดูล ประกอบชิ้นส่วนที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อส่ง(ขาย)ได้