เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

  • การประกอบอัตโนมัติใน P/Jmodule
  • 1) ใช้ Robot ในการขันสกรูในทุกกระบวนการ
  • 2) ใช้ระบบอัตโนมัติในการทิ้ง/ ลำเลียงส่งงาน
  • 3) รับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ 50%, ลดต้นทุนแรงงาน 50%

พื้นหลังการพัฒนา

  • การผลิตผลิตภัณฑ์ไร้ตำหนิ โดยการประกอบอัตโนมัติ (ใช้ F/PROOF)
  • พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในไลน์ โดยการประกอบอัตโนมัติ (เพิ่มCAPA)
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดกำลังคน

ผลงานของลูกค้า

  • ปรับปรุงด้านคุณภาพ : ลดการร้องเรียนในตลาดรถยนต์ (Finished car) บรรลุเป้าหมายด้านการรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอ ด้วยกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
  • ลดค่าใช้จ่าย : มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตหลอดไฟ(Lamp) ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตได้ 50% เมื่อเทียบกับแต่เดิม