ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน


บริษัทที่สร้างสรรค์มูลค่า และพื้นที่ใหม่ๆ เอเทคโซลูชั่น จำกัด!!
FRONT LAMP : ไฟ (LAMP) สำหรับสำรวจสภาพถนน และสิ่งกีดขวางโดยการส่องสว่างด้านหน้า

REAR COMBINATION LAMP : ไฟ (LAMP) สำหรับให้รถด้านหลังได้รับรู้ทิศทาง, การหยุดรถ, การถอยหลังของรถด้านหน้า
Portfolio

Head up display(HUD)
: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระจายทัศนวิสัยให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

Head Light

LiDAR

· Flash LiDAR : ผลิตภัณฑ์ ที่มีการทำงานโดยใช้ Pixel sensor ตรวจจับวัตถุ เมื่อวัตถุสะท้อนกลับมา และจะเปล่งแสงเข้าสู่ APD
· Scanning LiDAR : ใช้การสแกนด้วยเลเซอร์ 2D เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบพาโนรามาในมุมมองแนวนอนและแนวตั้ง
ADAS connected camera and sensor

Optical Components