เนื้อหาการพัฒนา

เทคโนโลยีเดิม

การวิเคราะห์และขั้นตอนการออกเบบ ทำที่ Outsource  ➤  ไม่สามารถเก็บประวัติเทคโนโลยีการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลได้

การวิเคราะห์และขั้นตอนการออกเบบ ทำที่ Outsource

ไม่สามารถเก็บประวัติเทคโนโลยีการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลได้

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
 • กระบวนการ CAE ภายใน เหมือนกับการทำงานของโครงสร้างแม่พิมพ์มืออาชีพจริง
 • การออกแบบแม่พิมพ์ภายในอย่างมืออาชีพ → สะสมทักษะการออกแบบแม่พิมพ์อย่างมืออาชีพ
 • การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ → เพิ่มขึ้นคุณภาพการออกแบบ / ลดอัตรางานเสีย

1. CAE Pic

2. Design Pic

ประวัติการพัฒนา

 • แม่พิมพ์ Progressive เป็นแม่พิมพ์ชุด ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องตามลำดับของผลิตภัณฑ์
 • ขาดผู้ผลิตแม่พิมพ์มืออาชีพ แม่พิมพ์ Progressive ใน PANEL เกรด B, C จะผลิตในประเทศ (หลังจากนั้นถือเป็น Pro)
 • การออกแบบแม่พิมพ์มืออาชีพ และความจำเป็นด้านเทคโนโลการผลิต

ผลงานของลูกค้า

 • การป้องกันงานเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์ในการทำงานของโครงสร้างแม่พิมพ์ : สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ต้องหยุดรอบการผลิตของลูกค้าอันเนื่องมาจากงานเสีย
 • การออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์การขึ้นรูปขั้นสูง : เพิ่มความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ มั่นใจได้ถึงการออกแบบแม่พิมพ์และเทคโนโลยีการผลิตระดับมืออาชีพ


 • KO
 • EN
 • TH
 • JP