ข้อดีของเทคโนโลยี

  • ไม่จำเป็นต้องผลิตแม่พิมพ์เฉพาะสำหรับวัสดุแต่ละชนิด สามารถใช้แม่พิมพ์เดียวกันได้
  • ง่ายต่อการเปลี่ยนวัสดุโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของ CAM Drive ด้วยกระบอกสูบ Cylinder (การแก้ไขขนาดด้วยสัมผัสเดียว)

ภาพรวมเทคโนโลยี

  • หลังจากพลาสติกเปลี่ยนรูปในขั้นตอน Bending ในแม่พิมพ์ Press เมื่อโหลดออกเกิด Spring back แล้วรูปร่างจะถูกคืนสภาพโดย ความยืดหยุ่นภายในวัสดุ
  • วัสดุ เช่น SUS, PCM แต่ละประเภทมีความยืดหยุ่น จึงมี Spring back ที่ต่างกันออกไป : จำเป็นต้องใช้ค่าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละวัสดุ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • การผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายในแม่พิมพ์เดียว สามารถผลิตได้อย่างแม่นยำ - สามารถปรับค่าได้ตามแต่ละวัสดุ
  • สามารถใช้วัสดุร่วมในแม่พิมพ์เดียวกัน สูงสุดได้ถึง 3 ชนิด - ลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตแม่พิมพ์