นโยบายด้านคุณภาพเรา บริษัท เอเทคโซลูชั่น จำกัด บริษัทที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจากงานบริการของเรา

 

1. นโยบายด้านคุณภาพ

เราจะเป็นบริษัทที่รังสรรค์แต่สิ่งที่ดีที่สุด และคุณภาพดีที่สุด
เพราะคุณภาพคือหัวใจของบริษัท
 
 
กลยุทธการจัดการคุณภาพ เสริมสร้างกิจกรรมการป้องกันด้านคุณภาพ

มาตรการสำคัญ สร้างระบบการประกันคุณภาพ
พัฒนากิจกรรมการป้องกันด้านคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพงานจากบริษัทคู่ค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น
ให้ความสำคัญกับงานบริการลูกค้า (Service)
 
 

2. คุณภาพ/ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (นโยบายคุณภาพ/การรับรอง)ISO 9001

ISO 14001


OHSAS 18001

AS 9100DSQ(Injection)

SQ(Electrical assembly)


ISO 14001

ISO 9001


IATF 16949
ISO 9001

ISO 14001


KOSHA 18001

OHSAS 18001KOSHA 18001

ISO 14001


ISO9001

OHSAS 18001
ISO 14001

ISO 9001


IATF 16949