การพัฒนาแม่พิมพ์แบบ Composite
(Composite Tool Development)


เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ให้มีน้ำหนักเบา บริษัทของเรา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาวิธีการทำแม่พิมพ์แบบใหม่, วัสดุใหม่, เป็นต้น
จากสถาบันเทคโนโลยีคาร์บอนประเทศเกาหลี ร่วมกับกลุ่มลูกค้า

- TECHNOLOGY

HP_RTM(High Pressure Resin Transfer Molding)
PCM (Propreg Compression Molding)
BMC Method ( Bulk Molding Compound)
SMC Method (Sheet Molding Compound)
DDF FILM INSERT Method
WCM (Wet Compression Molding)

- ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา (LIGHT WEIGHT ITEM)

-CFRP ITEM

การผลิตแม่พิมพ์ Composite

- HP_RTM(High Pressure Resin Transfer Molding)

OUT LINE CONTENT
ตัวอย่างชิ้นส่วน ชื่อพาร์ท : B-Pillar
ขนาดพาร์ท : (T)238X861X324
ความหนาพาร์ท : 3mm
ขั้นตอนการผลิต HP_RTM (วิธีการผลิตที่สามารถใช้ได้ I_RTM/C_RTM/S_RTM)
Input Fiber º Closing & Pressing ºVacuum ºInput Resin ºHardening º Eject


- CFRP Insert injection

OUT LINE CONTENT
ตัวอย่างชิ้นส่วน ชื่อพาร์ท : Slim Seat
ขนาดพาร์ท : (T)187X636X497
เรซิ่น : PA6+GF35%
ขั้นตอนการผลิต CFRP Forming part insert mold (Steel_CFRP) / Cooling method : 3D Curved surface Steam


- วิธีการทำ PCM / C_RTM / WCM

OUT LINE CONTENT
ตัวอย่างชิ้นส่วน ชื่อภาพ : Center Tunnel
ขนาดพาร์ท : (T)94.2X782.1X218.2
Resin :แต่ละชนิด / Text tile ก่อนตัด (Condition test)
ความหนาพาร์ท : 1.8mm (St: 1,538g Cf: 621g)
ขั้นตอนการผลิต
รูปภาพแม่พิมพ์


- HOT PRESS CFRP OPERATION