สวัสดิการ

 

1. ค่าตอบแทนจากผลงาน

- เงิน Incentive หรือ เงินโบนัส
- รางวัลพนักงานดีเด่น , รางวัล ACT NOW
 
 

2. สนับสนุนการใช้เวลากับ

- มอบเงิน และวันหยุดพักร้อนสำหรับใช้กับครอบครัว
- สนับสนุนและส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการ
- สนับสนุนให้ทุกวันพุธเป็นวันของครอบครัว
 
 

3. Cafeteria Welfare (สวัสดิการที่สามารถเลือกได้)

- เสนอทางเลือกสวัสดิการต่างๆให้พนักงานตามความต้องการที่แตกต่าง
- พนักงานสามารถนำคะแนนที่ใช้ได้มาเปลี่ยนเป็นสวัสดิการต่างๆได้ตามต้องการ
 
 

4. หอพักพนักงาน

- หอพักสำหรับพนักงานที่ย้ายมาจากต่างจังหวัด
 
 

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาตนเอง

- หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการพัฒนาตนเอง เช่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ
 
 

6. สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารชุมนุมสันทนาการ
- สนับสนุนให้ใช้คอนโดของบริษัทในการทำกิจกรรม
 
 

7. การดูแลสุขภาพพนักงาน

- การตรวจสุขภาพแบบครบวงจร, การตรวจพิเศษ
 
 

- การพัฒนาบุคลากร

- การทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้