การรับรอง & การพัฒนาเทคโนโลยี 

1. สัดส่วนงานวิจัยและพัฒนา


Head Up Display


Thin film free-form curve
Machine/Correction design
Measure Shape/Image
HUD Modularity
ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วน
รักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
รวบรวมประสบการณ์การทำแม่พิมพ์
ผ่านชิ้นส่วนต่างๆของลูกค้า→Modularity


Smart Headlamp


Optical design and production
Mechanical design and production
Driving circuit
Smart Head light modularity
ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วน
รวบรวมประสบการณ์การทำแม่พิมพ์
ผ่านชิ้นส่วนต่างๆของลูกค้า→ModularityLiDAR


Sending/Receiving optical technology
ToF Sensor
Image processing technic
Technology modularityได้รับความร่วมมือในการพัฒนาระดับโลก
และ พัฒนาเทคโนโลยี Optical sensing
CFRP


I-RTM Mold and forming
C-RTM Mold and forming
S-RTM Mold and forming
Wet-RTM Mold and forming
เทคโนโลยีที่จะนำไปใช้กับรถยนต์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับลูกค้า

2. ประกาศนียบัตรรับรอง