นโยบายบุคลากร

 

1. ตำแหน่ง

 

 
 

 

2. การประเมิน และค่าตอบแทน

  • การประเมินผล (MBO): จัดการงานได้ตามเป้าหมาย > Intensive
  • การประเมินตามความสามารถ (BARS): ความสามารถจากการทำงาน, Teamwork , ประเมินตามคุณสมบัติ > เลือกระดับความสามารถ
 

 

3. เวลาการทำงาน

  • เวลาปกติ :5 วันต่อสัปดาห์
 

 

4. การปรับตำแหน่ง

ปรับตำแหน่งต่อเนื่อง
การปรับตำแหน่งสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำหรับพนักงานที่
ได้รับการฝึกอบรมตามที่กำหนด/ผ่านการทดสอบ เป็นต้น
เลือกการปรับตำแหน่ง
ผู้ที่ถูกเลือก, ผู้ที่ได้รับการปรับพิเศษ