การพัฒนา

เทคโนโลยีเดิม
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

ความเป็นมา

  • จากขั้นตอนการผลิตแบบเดิม (งานฉีดPVC + Glass + SUS) และลดน้ำหนักชิ้นงาน
  • Glass → Plastic(PC)เมื่อใช้แทนในงานฉีดจะไม่สามารถฉีดฯ แบบทั่วไปได้ เนื่องความชิ้นงานมีความเครียดที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ใช้วิธี Double Injection แทนวิธีการประกอบ SUS

Customer Contribution

  • การลดน้ำหนักในชิ้นส่วนต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
  • ลดค่าใช้จ่ายในปรับขั้นตอนการผลิตให้เรียบง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต