ข้อดีของเทคโนโลยี

สร้างความหนาที่สม่ำเสมอ และค่า R ที่ต้องการ ผ่านการทำโครงสร้างแม่พิมพ์ใหม่ ซึ่งจากเดิมใช้วิธีปรับขึ้นรูป

เทคโนโลยีเดิม
กระบวนการ V.F


ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
การแยก CORE และการใช้ Vacuum GAP ทุกเสา และ R ZERO

ภาพรวมเทคโนโลยี

  • นำไปใช้กับแม่พิมพ์ขึ้นรูปสุญญากาศในกระบวนการ V.F (Thermoforming) ของผลิตภัณฑ์ INNER LINER ตู้เย็น
  • วิธีการใหม่ในการลดค่า R และกำจัดรอยรูสูญญากาศสำหรับการออกแบบขั้นสูงของส่วนหน้าของตู้เย็น : เทคโนโลยีการผลิต CORE โดยไม่มี Vacuum hold และ ROUND shape

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • การใช้โครงสร้างสุญญากาศสำหรับการขึ้นรูปขอบเฉพาะ Edge - ลด Cycle Time และลดอัตราการไม่ขึ้นรูปที่ส่วนมุม
  • ปรับปรุงคุณภาพการออกแบบในการขึ้นรูป Edge ในส่วนที่มองเห็นได้ - ยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น