ข้อดีของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเดิม

ใช้การคำนวนปริมาณจากประสบการณ์การผลิต  ➤  จำนวนการแก้ไขที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

ใช้การคำนวนปริมาณจากประสบการณ์การผลิต

จำนวนการแก้ไขที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
  • ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปและการผลิตกับ U บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตแม่พิมพ์สำหรับแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง
  • การจัดหาเทคโนโลยีการสอบเทียบและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ → ต้องมีความแม่นยำของ CAE
  • ใช้ผลลัพธ์ CAE กับการสร้างงานจริง เปรียบเทียบผลการสแกนแม่พิมพ์กับผลการวิเคราะห์

ภาพรวมเทคโนโลยี

  • ความจำเป็นของการผลิตแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง 980MPa~1180MPa ในบางชิ้นงาน
  • จำนวนการแก่ไขแม่พิมพ์ เนื่องจากลักษณะของแผ่นเหล็ก ยิ่งมีการแก้ไขมากครั้ง CAE เริ่มต้นก็จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูง
  • ส่งเสริมแพลนสอบเทียบที่ถูกต้องเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • ลดต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์โดยลดชั่วโมงการทำงานในการปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ → เป้าหมายการส่งมอบงานในระยะเวลาอันสั้น
  • ปรับปรุงความแม่นยำของ CAE และทักษะการออกแบบ
  • จำนวนการแก้ไขแม่พิมพ์ก่อนหน้านี้เฉลี่ย 36 ครั้ง → 16 ครั้ง (ลดลง 55.5%)